UP-TO
Is een particuliere organisatie voor individuele studiebegeleiding en begeleiding
van geïndiceerde jongeren.
Is intermediair tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.
Werkt met ervaren vakdocenten, die beschikken over jarenlange ervaring
in het (beroeps)onderwijs.

Wat zijn onze activiteiten?
Het begeleiden van leerlingen uit basisschool, voortgezet onderwijs en MBO.
Het aanleren van structuur en planning bij geïndiceerde leerlingen/studenten,
die het reguliere onderwijs volgen.
Vakinhoudelijke individuele begeleiding (bijles).
Vakinhoudelijke ondersteuning voor volwassenen.

Bedrijven:
Neemt de praktijksituatie in het bedrijf als vertrekpunt in de scholing
en begeleiding van medewerkers/studenten.
Biedt maatwerk op basis van de vraag vanuit het bedrijf.